logo
ZPĚT

PROJEKTY V CELÉM ROZSAHU

Poradenská, před-projektová příprava, projekční a inženýrská a činnost
Klient, který vytvoří objednávku u firmy STAVSPORT PRAHA s.r.o.může mít zajištěno jeho prostřednictvím komplexní zpracování požadavku - podnikatelského záměru od přípravné fáze až po podrobné zpracování projektové dokumentace a provádění všech odborných stavebních dozorů
  • prověření proveditelnosti a rentability záměru
  • vybrání vhodného pozemku nebo nemovitosti
  • provedení analýzy vhodnosti nemovitosti pro podnikatelský záměr - výhodnou investici
  • zajištění právního servisu při koupi nemovitosti a převodu vlastnických práv na katastru nemovitostí
  • zajištění všech přípravných před-projektových činností včetně všech druhů potřebných průzkumů
  • provedení zaměření pozemků včetně zaměření případných stávajících objektů
  • provedení veškeré projektové dokumentace od studie, projektu pro stavební povolení až po realizační dokumentaci stavby a zajištění odborných dozorů pro rekonstrukce objektů včetně památkově chráněných objektů a novostaveb sportovních staveb, staveb pro bydlení a ubytování, veřejných objektů, průmyslových staveb,zajištění koordinace všech profesí a specialistů ve funkci generálního projektanta staveb v celém rozsahu oboru pozemních staveb

ZPĚT
logo