logo
ZPĚT

PŘETLAKOVÉ HALY

Tenisová hala je sestavena z čtyřvrstvého opláštění, kde základní tvar haly tvoří lanový systém, který je ukotven do betonového límce nebo k betonovým pilotům. První plášť je folie s UV stabilizací, která chrání ostatní pláště haly proti UV záření. Dále jsou 2 vrstvy tepelně - izolačních folií. Posledním pláštěm je hlavní plachta PVC. Vnitřní přetlak v hale je vytvářen stále jdoucími ventilátory, které zároveň umožňují vytápění haly. Pro vytápění haly je nejčastěji použit plynový hořák (Weishaupt) na zemní plyn. V případě, kdy není k dispozici zemní plyn je možné použít jiný typ vytápění.

logo