logo
ZPĚT

INŽENÝRING

  • předjednání záměru se všemi institucemi a dotčenými orgány státní správy včetně památkářů
  • zastoupení investora na základě plné moci pro zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
  • zajištění kolaudace všech hotových staveb

ZPĚT
logo