logo

Sportoviště

 • přetlakové haly
 • rekonstrukce a údržba hal
 • pevné povrchy
 • demontovatelné povrchy
 • umělé trávníky

Stavební činnost

 • bytová výstavba
 • fasády
 • interiéry
 • střechy
 • zemní práce

Inženýring

 • projekty v celém rozsahu pozemních staveb
 • stavební dozory
 • inženýring

logo